O NAMA

 

GREJANJE

 

OPREMA ZA GAS

 

KLIMATIZACIJA

 

SOLARI

 

PROIZVODNJA

 

CENOVNIK

 

 

 GASNI KOTLOVI

 

 

  Karakteristike

 • Elektronska modulacija plamena
 • Elektronsko čuvanje plamena
 • Dve moguće oblasti zagrevanja 30/85°C i 30/45°C
 • KOMFORT pozicija
 • Kontrola temperature putem NTC sonde
 • Prohronski izmenjivač toplote sanitarne vode kod kombi kotlova
 • Prohronski gorionik
 • Cirkulaciona pumpa sa automatskim odzračnim ventilom
 • Gasni magnetni ventil sa kontinualnom modulacijom kod grejanja i sanitarne vode
 • Regulator pritiska gasa
 • Automatski by-pass
 • Ne prouzrokuje radio smetnje
 • Naknadna cirkulacija
 • Zaštita od smrzavanja na krugu grejanja
 • Opcija upravljanja na bazi spoljne temperature

  Sigurnosni sistemi

 • Elektronska kontrola putem NTC sonde
 • Samodijagnostika automatskog sistema
 • Granični termostat - zaštita od pregrevanja
 • Kontriola gasa putem štampanog kola
 • Diferencijalni presostat osigurava izbacivanje produkata sagorevanja (fasadni kotlovi)
 • Sonda dimnih gasova osigurava odvođenje produkata sagorevanja (kotlovi na dimnjak)
 • Diferencijalna sklopka osigurava rad kotla bez dovoljno vode i u slučaju blokade pumpe
 • Sistem zaštite od zabravljivanja pumpe, pumpa uključuje svakih 24 časa
 • Filter za sanitarnu vodu štiti od prljavštine
 • Sigurnosni ventil na grejanju štiti kotaopritiska većeg od 3 bara

  Luna Max

 • Gasni zidni kotao za brzupripremu sanitarne vode 26 i 34 KW
 • Za 4 sekude ima spremna sanitarna voda od 70°C
 • Pogodan za posluživanje tehnoloških procesa toplom vodom

  Luna 2000 Blue

 • Gasni zidni kotao sa smanjenom emisijom NOX 17.5, 24 i 28 KW
 • Niska emisija štetnih gasova, obezbeđuje znatno smanjenje zagađenja okoline

  Luna HT

 • Gasni kombinovani kondenzacioni kotao 12, 24, 28 i 34 KW
 • Kondenzacioni kotao smanjuje troškove grejanja u sezoni prosečno 35%
 • Smanjuje zagađenje okoline 85%NOX i 90%CO
 • Stepen korisnog dejstva 109%

 

LUNA

 

 

240Fi

310Fi

240i

280i

1,240Fi

1,310Fi

1,240i

Nazivna toplotna moć

kW

26,3

34,3

26,3

31,1

26,3

34,3

26,3

Minimalna toplotna moć

kW

10,6

11,9

10,6

11,9

10,6

11,9

10,6

Nazivni kapacitet

kW

24,0

31

24,0

28

24,0

31

24,0

Min.kapacitet

kW

9,3

10,4

9,3

10,4

9,3

10,4

9,3

Min.stepen iskorišćenja pri nazivnoj snazi

%

90,3

Min.stepen iskorisšćenja pri opterećenju od 30%

%

88

Zatvoreni sistem ložišta

 

DA

DA

NE

NE

DA

DA

NE

Vrsta paljenja

 

ELEKTRONSKA - JONIZACIJA

Zaštita od smrzavanja na krugu grejanja

 

DA

Ekspanziona posuda

lit/bar

8

10

8

10

8

10

8

Max.pritisak u grejnom sistemu

bar

3

Regulacija temperature grejanja

°C

30/85

Regulacija temperature sanitarne vode

°C

35/65

35/65

35/65

35/65

-

-

-

Koločina tople sanitarne vode DT25°C

lit/min

13,7

18

13,7

16

-

-

-

Min.količina tople sanitarne vode

lit/30min

2,5

2,5

2,5

2,5

-

-

-

Min.pritisak sanitarne vode

bar

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

-

Max. pritisak sanitarne vode

bar

8

8

8

8

-

-

-

Visina

mm

760

760

800

800

760

760

800

Širina

mm

450

450

450

450

450

450

450

Dubina

mm

350

350

350

350

350

350

350

Prečnik dimnog priključka

mm

-

-

120

140

-

-

-

Koaksijalni sistem (prečnik cevi)

mm

60-100/80

60-100/80

-

-

60-100/80

60-100/80

-

Dužina koaksijalnih cevi bez spoljnjeg priključka

5/40

4/25

-

-

-

5/40

4/25

-

Neto težina

kg

39

41

34,5

35,5

37

39

32,5

Vrsta gasa

 

ZEMNI / PB

Električni napon

V

230

Električna snaga

W

170

190

110

110

170

190

110

Zaštita

 

IPx5D


 

 

 Karakteristike

 • Kombinovani gasni kotao sa prohronskim rezervoarom sanitarne vode kapaciteta 60 litara
 • 450 litara vode Dt 30°C za pola sata
 • Dve moguće opcije zagrevanja 30-85°C za radijatorsko i 30-45°C za podno grejanje
 • Istovremena upotreba tople sanitarne vode sa više slavina
 • Povećani komfort

 

 

 

NUVOLA

 

 

280Fi

240Fi

280i

240i

Nazivna toplotna moć

kW

31,1

27,1

31,1

27,1

Minimalna toplotna moć

kW

11,9

11,9

11,9

11,9

Nazivni kapacitet

kW

28

24,4

28

24,4

Min.kapacitet

kW

10,4

10,4

10,4

10,4

Min.stepen iskorišćenja pri nazivnoj snazi

%

90,3

Min.stepen iskorisšćenja pri opterećenju od 30%

%

88

Zatvoreni sistem ložišta

 

DA

DA

NE

NE

Vrsta paljenja

 

ELEKTRONSKA - JONIZACIJA

Zaštita od smrzavanja na krugu grejanja

 

- 4

Ekspanziona posuda

lit/bar

7,5/0,5

Max.pritisak u grejnom sistemu

bar

3

Regulacija temperature grejanja

°C

30/85

Regulacija temperature sanitarne vode

°C

5/60

Koločina tople sanitarne vode DT25°C

lit/min

16,1

14

16,1

14

Min.količina tople sanitarne vode

lit/30min

450

390

450

390

Min.pritisak sanitarne vode

bar

4

6

4

6

Max. pritisak sanitarne vode

bar

8

8

8

8

Visina

mm

950

Širina

mm

600

Dubina

mm

466

Prečnik dimnog priključka

mm

-

-

140

140

Koaksijalni sistem (prečnik cevi)

mm

60-100/80

60-100/80

-

-

Neto težina

kg

70

70

60

60

Vrsta gasa

 

ZEMNI / PB

Električni napon

V

230

Električna snaga

W

170

190

110

110

Zaštita

 

IPx5D


 

 

 

  Karakteristike

 • Elektronska modulacija plamena
 • Elektronsko čuvanje plamena
 • KOMFORT pozicija
 • Kontrola temperature putem NTC sonde
 • Prohronski izmenjivač toplote sanitarne vode kod kombi kotlova
 • Prohronski gorionik
 • Cirkulaciona pumpa sa automatskim odzračnim ventilom
 • Gasni magnetni ventil sa kontinualnom modulacijom kod grejanja i sanitarne vode
 • Regulator pritiska gasa
 • Automatski by-pass
 • Ne prouzrokuje radio smetnje

  Sigurnosni sistemi

 • Elektronska kontrola putem NTC sonde
 • Granični termostat - zaštita od pregrevanja
 • Kontriola gasa putem štampanog kola
 • Diferencijalni presostat osigurava izbacivanje produkata sagorevanja (fasadni kotlovi)
 • Sonda dimnih gasova osigurava odvođenje produkata sagorevanja (kotlovi na dimnjak)
 • Diferencijalna sklopka osigurava rad kotla bez dovoljno vode i u slučaju blokade pumpe
 • Sigurnosni ventil na grejanju štiti kotaopritiska većeg od 3 bara

 

 

ECO

ECO

ECO

WESTEN

 

 

240Fi

240i

1,240Fi

1,240i

Nazivna toplotna moć

kW

26.3

Minimalna toplotna moć

kW

10.6

Nazivni kapacitet

kW

24.0

Min.kapacitet

kW

9.3

Min.stepen iskorišćenja pri nazivnoj snazi

%

90,3

Min.stepen iskorisšćenja pri opterećenju od 30%

%

88

Zatvoreni sistem ložišta

 

DA

NE

DA

NE

Vrsta paljenja

 

ELEKTRONSKA

Zaštita od smrzavanja na krugu grejanja

 

DA

Ekspanziona posuda

lit/bar

8/0,5

Max.pritisak u grejnom sistemu

bar

3

Regulacija temperature grejanja

°C

30/85

Regulacija temperature sanitarne vode

°C

36/65

36/65

-

-

Koločina tople sanitarne vode DT25°C

lit/min

13,7

13,7

-

-

Min.količina tople sanitarne vode

lit/30min

2,5

2,5

-

-

Min.pritisak sanitarne vode

bar

0,2

0,2

-

-

Max. pritisak sanitarne vode

bar

8

8

-

-

Visina

mm

760

800

760

800

Širina

mm

450

Dubina

mm

345

Prečnik dimnog priključka

mm

-

120

-

120

Koaksijalni sistem (prečnik cevi)

mm

60/100/80

-

60/100/80

-

Neto težina

kg

38,5

34

36,5

32,5

Vrsta gasa

 

ZEMNI / PB

Električni napon

V

230

Električna snaga

W

170

110

170

110

Zaštita

 

IPx5D


 

 

 

 

MAIN

MAIN

 

 

24 Fi

24 i

Nazivna toplotna moć

kW

26.3

Minimalna toplotna moć

kW

10.6

Nazivni kapacitet

kW

24.0

Min.kapacitet

kW

9.3

Min.stepen iskorišćenja pri nazivnoj snazi

%

90,3

Min.stepen iskorisšćenja pri opterećenju od 30%

%

88

Zatvoreni sistem ložišta

 

DA

NE

Vrsta paljenja

 

ELEKTRONSKA

Zaštita od smrzavanja na krugu grejanja

 

DA

DA

Ekspanziona posuda

lit/bar

8/0,5

Max.pritisak u grejnom sistemu

bar

3

Regulacija temperature grejanja

°C

30/85

Regulacija temperature sanitarne vode

°C

35/55

Koločina tople sanitarne vode DT25°C

lit/min

13,7

Min.količina tople sanitarne vode

lit/30min

9,8

Min.pritisak sanitarne vode

bar

0,2

Max. pritisak sanitarne vode

bar

8

Visina

mm

730

Širina

mm

400

Dubina

mm

317

Prečnik dimnog priključka

mm

-

120

Koaksijalni sistem (prečnik cevi)

mm

60-100/80

-

Neto težina

kg

33,5

29

Vrsta gasa

 

ZEMNI / PB

Električni napon

V

230

Električna snaga

W

170

110

Zaštita

 

IPx4D

 

 


Copyright© 2006 Tehnomont d.o.o. Bukuljska 18, Aranđelovac, Srbija
tel.: +381 34 6712-074, 6712-902