O NAMA

 

GREJANJE

 

OPREMA ZA GAS

 

KLIMATIZACIJA

 

PROIZVODNJA

 

CENOVNIK

 

 

 

 GASNI KOTLOVI I PEĆI

 

Ako tražite opremu za centralno grejanje i pripremu potrošne tople vode, bilo uz pomoć plina, lož ulja, čvrstog goriva, ovo je prava stranica za Vas. Sve na jednom mestu - kompletna usluga.
Mi izvodimo sve vrste radova i povezivanje na spoljne gasovode (ulične), vršimo priključenje objekata na gasnu distributivnu mrežu. Unutarnje instalacije merenog i nemerenog gasa.

U našem prodajnom programu možete pronaći čelične toplovodne kotlove na plin, ulje, čvrsto gorivo i struju, zatim toplovodne inox bojlere, hidroforske posude, dimovodna kolena i cevi i svu drugu prateću opremu.


protherm_logo.png

I   GASNI KOTLOVI 
 

1.    Gasni kotao «VAILLANT»

  • «VAILLANT», model PLUS,
  • «VAILLANT», model PRO,

2.    Gasni kotao «BAXI»

3.    Gasni kotao «IMMERGAS»

4.    Gasni kotao «SIME» 

5.    Gasni kotao «PROTHERM»

   GasnI kotlovI koje Vam nudimo su savremeno konstruisani sa visokim stepenom iskorišćenja energije. Fabrički su podešeni za rad na prirodni gas ali se malom intervencijom mogu prilagoditi za rad na butan-propan.
   Kotlovi su dostupni u više varijanti u zavisnosti od načina postavljanja, načina odvođenja dimnih gasova, pripreme vode za grejanje odnosno sanitarne vode, posebnosti iskorišćenja toplote, toplotne snage i sl.

II   GASNE PEĆI


Copyright© 2006 Tehnomont d.o.o. Bukuljska 18, Aranđelovac, Srbija
tel.: +381 34 6712-074, 6712-902