O NAMA

 

GREJANJE

 

OPREMA ZA GAS

 

KLIMATIZACIJA

 

SOLARI

 

PROIZVODNJA

 

CENOVNIK

 

 

 SIME gasni uređaji

 

 

 GASNI KOTLOVI ''SIME''-FORMAT.zip kW

naziv proizvoda

 

FORMAT.zip 25 OF

 

FORMAT.zip 30 OF

 

FORMAT.zip 25 BF

 

FORMAT.zip 30 BF

 

FORMAT.zip 35 BF

 

 

 

 

 GASNI KOTLOVI ''SIME''-RX (22-60,7 kW)

naziv proizvoda

 

RX 19

 

RX 26

 

RX 37

 

RX 48

 

RX 55

 

RX 19 PVA

 

RX 26 PVA

 

 

 

 

 GASNI KOTLOVI ''SIME''-RMG MK.II (70.1-107,9 kW)

naziv proizvoda

 

RMG 70 Mk.II

 

RMG 80 Mk.II

 

RMG 90 Mk.II

 

RMG 100 Mk.II

 

RMG 110 Mk.II

 

 

 

 

 GASNI KOTLOVI ''SIME''-RS MK.II (129-279,1 kW)

naziv proizvoda

 

RS 129 Mk.II

 

RS 151 Mk.II

 

RS 172 Mk.II

 

RS 194 Mk.II

 

RS 215 Mk.II

 

RS 237 Mk.II

 

RS 258 Mk.II

 

RS 279 Mk.II

 

 

 

 

 DIMOVODNE CEVI I PRATEĆI PRIBOR ZA GASNE KOTLOVE ''SIME''

naziv proizvoda

 

Horizontalna cev sa krivinom 60/100

 

Cevni nastavak L=1m 60/100

 

Cevni nastavak L=0.5m 60/100

 

Spojnica za vertikalnu dimov. cev 60/100

 

Dimovodno koleno 90o 60/100

 

Dimovodno koleno 45o 60/100

 

Spojnica za vertik. dim. cev i dimnj. 60/100

 

Dimnjak L=1.284 m 60/100

 

Vertikalni sakupljač kondenzata 60/100

 

 

 


Copyright© 2006 Tehnomont d.o.o. Bukuljska 18, Aranđelovac, Srbija
tel.: +381 34 6712-074, 6712-902