O NAMA

 

GREJANJE

 

OPREMA ZA GAS

 

KLIMATIZACIJA

 

SOLARI

 

PROIZVODNJA

 

CENOVNIK

 

 

EZINC SOLARNI KOLEKTORI

 

 

Ezinc

Energija Sunca je jedini izvor energije koji omogućuje dobijanje tople vode na ekonomičan i potpuno ekološki prihvatljiv način. Primenjuju se zatvoreni aktivni sistemi za solarno grejanje potrošne/sanitarne vode, koji se sastoji iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga. U primarnom krugu, toplota apsorbovana u apsorberu kolektora se prenosi do izmenjivača toplote. Prenosilac toplote u primarnom krugu je najčešće smeša vode sa 30-40% etilenglikola. U sekundarnom krugu se preko izmenjivača toplote, toplota predaje akumulatoru toplote, a odatle posredno ili direktno potrošaču, kao topla sanitarna voda ili voda za grejanje prostorija. Stepen efikasnosti primene ovakvog sistema je veoma veliki jer se eliminiše postojanje više bojlera u vašem domacinstvu i stičete mogućnost da za vreme zimskog perioda vaš solarni bojler možete zagrevati preko sistema centralnog grejanja, električnog dogrevanja ili nekog drugog oblika energije a rad je potpuno automatski.

EZINC je turski proizvođač solarne opreme koji posluje od 1983. godine, a svoje proizvode prodaje u 80 država.

U našoj ponudi su panelni solarni kolektori tipa Ecoline XAA i UBB.

Ecoline XAA je aluminijumski apsorber dimnzija 85x930x1930 mm sledećih karakteristika:

·                                 aluminijumski apsorber sa aluminijumskim cevima

·                                 aluminijumsko kućiste sa inox srafovima

·                                 EPDM dihtung otporan na atmosferske uslove i UV zračenje

·                                 izolacija od mineralne vune (40kg/m3)

·                                 mesingani priključci 3/4"

·                                 zapremina 3,5 litara

·                                 probni pritisak 9 bara,radni pritisak 6 bara

·                                 velika kontaktna površina apsorbera i kolektorske cevi (priblizno 23mm)

·                                 maksimalna temperatura 200 C

Ecoline UBB je bakarni apsorber dimenzija 85x930x1930 sledećih karakteristika:

·                                 Bakarni apsorber sa bakarnim cevima, zapremina 2,2 litara

·                                 Aluminijumsko kućište sa inox šrafovima

·                                 Gumeni dihtung otporan na atmosferske uslove i UV zračenje

·                                 Izolacija od mineralne vune ( > 40 kg/m3 )

·                                 Mesingani priključci 3/4" (po dva na dužim stranama)

·                                 Probni pritisak 9 bara, radni pritisak 6 bara

·                                 Maksimalna radna temperatura 200°C

 
Prospekt

·                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 


Copyright© 2006 Tehnomont d.o.o. Bukuljska 18, Aranđelovac, Srbija
tel.: +381 34 6712-074, 6712-902