GASNI KOTLOVI I PEĆI

Sve na jednom mestu - kompletna usluga.

    Ako tražite opremu za centralno grejanje i pripremu potrošne tople vode, bilo uz pomoć plina, lož ulja, čvrstog goriva, ovo je prava stranica za Vas. Mi izvodimo sve vrste radova i povezivanje na spoljne gasovode (ulične), vršimo priključenje objekata na gasnu distributivnu mrežu. Unutarnje instalacije merenog i nemerenog gasa.

    U našem prodajnom programu možete pronaći čelične toplovodne kotlove na plin, ulje, čvrsto gorivo i struju, zatim toplovodne inox bojlere, hidroforske posude, dimovodna kolena i cevi i svu drugu prateću opremu.


GASNI KOTLOVI

Gasni kotlovi koje vam nudimo su savremeno konstruisani sa visokim stepenom iskorišćenja energije.
Fabrički su podešeni za rad na prirodni gas ali se malom intervencijom mogu prilagoditi za rad na butan-propan.

Kotlovi su dostupni u više varijanti u zavisnosti od načina postavljanja, načina odvođenja dimnih gasova, pripreme vode za grejanje odnosno sanitarne vode, posebnosti iskorišćenja toplote, toplotne snage i sl.
GASNE PEĆI "LAMPART" - LBA

Idealno rešenje za zagrevanje objekata gde ne postoji centralno grejanje.

Brendovi sa kojima radimo